capacity

capacity
mokėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Mokymo turinio elementas, apimantis teorinius ir praktinius veiksmus, kuriuos moksleivis turi įgyti, įsisavindamas tam tikro dalyko programą; 2) Išmokimo padarinys, pasižymintis gebėjimu tiksliai veikti. Mokėjimas – pirmoji įgūdžių lavinimo fazė, kai gebama atlikti tikslius veiksmus pagal taisyklę, instrukciją arba technologijos, t. y. proceso valdymo išmanymas. Mokėjimas dar gali būti suprantamas kaip visuma įgūdžių, leidžiančių atlikti tam tikrą veiklą. Mokėjimas įgyjamas taikant žinias mąstymo, kalbėjimo procese ar praktinėje veikloje. Norint išmokti vairuoti traktorių, reikia žinoti veiksmų seką. Kai kuriems mokėjimams įgyti reikia ir specialių įgūdžių, o kartais pakanka nesąmoningai įsidėmėti veiksmų vaizdą. Mokykloje moksleiviai įgyja įvairių mokėjimų: skaityti, rašyti, skaičiuoti, analizuoti, apibendrinti, techninio darbo operacijų ir kt. Kartu su žiniomis jie sudaro asmenybės veiklos kompetencijos ir kvalifikacijos pagrindą. atitikmenys: angl. ability; capacity vok. Fähigkeit; Geschicklichkeit rus. умение ryšiai: dar žiūrėkišmokimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • capacity — ca·pac·i·ty n pl ties 1: a qualification, power, or ability (as to give consent or make a testament) created by operation of law 2: an individual s ability or aptitude; esp: mental ability as it relates to responsibility for the commission of a… …   Law dictionary

 • Capacity — is the ability to hold, receive or absorb, or a measure thereof, similar to the concept of volume.Capacity may also refer to: *Capacity (economics), the point of production at which a firm or industry s average (or per unit ) costs begin to rise …   Wikipedia

 • Capacity — Ca*pac i*ty (k[.a]*p[a^]s [i^]*t[y^]), n.; pl. {Capacities} ( t[i^]z). [L. capacitus, fr. capax, capacis; fr. F. capacit[ e]. See {Capacious}.] 1. The power of receiving or containing; extent of room or space; passive power; used in reference to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • capacity — [kə pas′i tē] n. pl. capacities [ME & OFr capacite < L capacitas < capax: see CAPACIOUS] 1. the ability to contain, absorb, or receive and hold 2. a) the amount of space that can be filled; room for holding; content or volume [a tank with a …   English World dictionary

 • capacity — ► NOUN (pl. capacities) 1) the maximum amount that something can contain or produce. 2) (before another noun ) fully occupying the available space: a capacity crowd. 3) the total cylinder volume that is swept by the pistons in an internal… …   English terms dictionary

 • capacity — early 15c., from M.Fr. capacité (15c.), from L. capacitatem (nom. capacitas) breadth, capacity, from capax (gen. capacis) able to hold much, from capere to take (see CAPABLE (Cf. capable)). Meaning largest audience a place can hold is 1908. Verb… …   Etymology dictionary

 • capacity — [n1] volume; limit of volume held accommodation, amplitude, bulk, burden, compass, contents, dimensions, expanse, extent, full, holding ability, holding power, latitude, magnitude, mass, measure, proportions, quantity, range, reach, retention,… …   New thesaurus

 • Capacity —   [engl.], Kapazität …   Universal-Lexikon

 • capacity — *ability, capability Analogous words: amplitude, *expanse, spread: extent, magnitude, *size, volume: aptitude, *gift, faculty, talent, bent, turn, knack Antonyms: incapacity Contrasted words: powerlessness, impotence (see corresponding adjectives …   New Dictionary of Synonyms

 • capacity — n. ability to hold 1) to capacity (filled to capacity) 2) lung; seating; storage capacity 3) a capacity of (a capacity of twenty gallons) ability 4) intellectual, mental capacity 5) one s earning capacity 6) a capacity for (a capacity for making… …   Combinatory dictionary

 • capacity — A lending and credit analysis term that describes a borrower s or applicant s ability to meet debt service obligations. See debt service coverage. American Banker Glossary credit grantor s measurement of a person s ability to repay loans.… …   Financial and business terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”